Keppel Land là chi nhánh của Keppel Corporation, một công ty đa kinh doanh cung cấp các giải pháp cho đô thị hóa bền vững, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng, cơ sở hạ tầng, môi trường sạch sẽ, nhà ở và văn phòng chất lượng cao và kết nối.

Là một công ty bất động sản đa diện, Keppel Land cung cấp các giải pháp bất động sản sáng tạo với danh mục đầu tư phát triển dân cư từng đoạt giải thưởng, bất động sản thương mại cấp đầu tư và thị trấn tích hợp.

Keppel Land đa dạng về địa lý ở châu Á, với Singapore, Trung Quốc và Việt Nam là thị trường trọng điểm của nó, trong khi nó tiếp tục mở rộng ở các thị trường khác như Indonesia và Ấn Độ.